czwartek, 31 października 2013

Halloweenki

Już straszycie??


Miłej zabawy :)

wtorek, 29 października 2013

W koñcu tu trafiøam :)

To dzieje sié :) Przede wszystkim to zmnieniøam sobie jézyk na klawiaturze i teraz nie umiem wróci© do polskiej :)
Po drugie zmieniøam nazwé bloga, æebyßcie szybciej mnie znalezli :)
A tu kilka szydeøkowców, które ostatnio popeøniøam:Chcecie wiécej zdjé©?? To piszcie :)

sobota, 12 października 2013

wtorek, 1 października 2013